Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Μ.Παρασκευή (22/4) στο Κιέριον Καφέ (2)

Μ.Παρασκευή στο Κιέριον Καφέ. Στις φωτογραφίες φαίνεται η εξωτερική εμφάνιση του Κιέριον Καφέ.

Κιέριον καφέ, Πλαστήρα και Λάππα 12 (κεντρική πλατεία),Καρδίτσα τηλ.24410-21412