Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Ανακαίνιση στον εξωτερικό χώρο

Άρχισαν οι εργασίες για την διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του Κιέριον Καφέ...!Κιέριον καφέ, Πλαστήρα και Λάππα 12 (κεντρική πλατεία),Καρδίτσα τηλ.24410-21412