Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

Έναρξη Μundial 11/6/2010 στο Κιεριον Καφέ

Κιέριον Καφέ , Πλαστήρα κ΄Λάππα 12 , Καρδίτσα, 24410-21412